Learnmark Horsens' historie

Ved årsskiftet 2011 fik Horsens en ny stor erhvervsskole i Learnmark Horsens, da Business College Horsens, VIA Erhvervsuddannelser, HTX og VIA Erhverv fusionerede.

Da VIA University College i 2010 stod for at skulle udspalte de tekniske erhvervsuddannelser kunne bestyrelserne for VIA og BCH se mange perspektiver i en fusion. Man ville kunne skabe en byskole, som  ville være et aktiv for både elever, studerende, kursister, virksomheder og medarbejdere.    

I dag er Learnmark Horsens byens største skole for ungdomsuddannelser, AMU på Learnmark Horsens er en af landets største udbydere og Learnmark Horsens er én af de første erhvervsskoler, der har overtaget det kommunale 10. klasses tilbud. 

Undervisningen bygger på mere end 150 års erfaring

Teknisk skole og handelsskolen har eksisteret i Horsens siden midten af 1800-tallet og dermed bygger Learnmark Horsens på mange års erfaringer inden for erhvervsrettede uddannelser.

Fra handelsskole til Business College

I november 2008 skiftede den over 140-årige Horsens Handelsskole navn til Business College Horsens.

Navneændringen fra handelsskole til business college var især et udtryk for, at uddannelsernes indhold havde ændret sig fra næsten udelukkende at beskæftige sig med køb og salg af varer til også at indeholde innovation, markedsføring og internationale aktiviteter.

De første elever begynder i 1869 

Handelsskolen kunne i 1869 for første gang tilbyde lærlinge i de horsensianske købmands- og håndværkergårde undervisning. Det var oprindeligt et privat initiativ, men allerede i 1871 overtog 'Horsens Handelsforening' skolen for at give de lokale handelslærlinge de vigtigste teoretiske kundskaber i engelsk og tysk og handelsfaglige fag. Horsens Handelsskole var nu en realitet. 

I de første mange år havde skolen ikke sin egen bygning. Med tiden blev de private stuer skiftet ud med lokaler på de kommunale skoler, hvis lokaler stod tomme, når handelsskoleeleverne skulle have aftenundervisning. 

Lærlingeloven i 1937 bestemte, at undervisningen skulle slutte kl. 20.00. Det betød, at undervisningen ikke længere kunne være på de kommunale skoler. En nybygget handelsskole stod i 1939 som en følge af lærlingeloven færdig på Vitus Berings Plads. 

Nye bygninger på Stadionsvej 

I oktober 1972 flyttede handelsskolen til den nybyggede skole på Stadionsvej.

Det bebyggede areal omfattede 2.095 m2. Foruden 16 normallokaler havde skolen yderligere seks faglokaler: To til maskinskrivning, et til manufaktur, et til kolonial, et til telefonering og et til geografi- og historieundervisning. Herudover var der en kantine med plads til 250 elever, lærerværelser og administrationslokaler.

Flere elever fordrer en større skole  

En stigning i antallet af klasser i 1976 og nye læreplaner med blandt andet krav om niveaudeling betød, at skolen allerede fire år efter indvielsen, arbejdede med planer om at udvide de eksisterende bygninger med 1.500 m2. Tilbygningen, som i dag hedder Gammeltorv, stod færdig i 1980. 

Alt under et tag

I 1994 blev endnu 1.200 m2 indviet. Foruden seks nye undervisningslokaler, blev administrationslokalerne udvidet og skolen fik en foredragssal, auditoriet, med plads til 155 personer. 

Et stigende elevantal betød, at skolen i 2007 indviede en tredje tilbygning - Østtorvet. Tilbygningen rummer i dag undervisningslokaler og et forelæsningslokale, som skal være med  til at forberede eleverne til deres fremtidige studier.

Der har derudover været fokus på at gøre de oprindelige bygninger tidssvarende. 

Learnmark Business 

De merkantile erhvervsuddannelser får i forbindelse med fusionen navnet Handel, kontor og butik HG, men i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2015 skifter afdelingen navn til Learnmark Business. Det signalerer moderne og international handel, administration og detail med udfordringer.

Teknisk Skole: Fra pen til PC

Den moderne undervisning med robotter og avancerede tegneprogrammer på Learnmark Tech startede i 1857, da Horsens Haandværker- og Sangerforening grundlagde en Tegneskole.

Undervisningen på Tegneskolen foregik i Haandværker- og Sangforeningens udskænkningsrum 'Keglebanen', hvor skolens første 30 elever blev undervist i frihånds,- perspektiv- og maskintegning.  

Siden blev en skole i Haandværkerforeningens have opført og i slutningen af århundredet blev fagene blandt andet udvidet med undervisning i brevstil og bogføring. I samme periode indførte man dagsundervisning for bygningshåndværkerne - dog kun tre timer dagligt i vintermånederne og i 1889 blev den første lærlingelov til. Den godkendte de tekniske skoler som en væsentlig del af lærlingenes uddannelse.  

I 1900 blev selskabet 'Horsens tekniske Skole' oprettet og Haandværkerforeningen trak sig ud af driften af den stadigt voksende skole. Kort tid herefter kom skolen under eget tag i den nyopførte skolebygning i Stjernholmsgade og Chr. M. Østergaard blev forstander for Horsens tekniske Skole. Siden blev skolen udvidet på forskellige adresser i midtbyen, ind til skolen flyttede til den nuværende adresse på Vejlevej 150.  

I 2001 fusionerede Horsens tekniske Skole med Ingeniørhøjskolen og blev til Vitus Bering. Syv år senere fusionerede Vitus Bering med andre uddannelsesinstitutioner i Midt- og Østjylland og blev til VIA University College.

Learnmark Tech

Ved fusionen i 2011 fik de tekniske erhvervsuddannelser navnet Håndværk, industri og transport, men i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2015 skiftede afdelingen navn til Learnmark Tech. Navnet skal både signalere, at her kan man uddanne sig inden for de tekniske erhvervsuddannelser, og at uddannelserne med reformen sætter endnu mere fokus på fx robotteknologi og bæredygtigt byggeri.

HTX - med fra begyndelsen

Teknisk Gymnasium i Horsens var blandt de første i Danmark. I 1986 startede skolens første 11 elever i den tidligere tekniske skole i Stjernholmsgade.

Siden er antallet af elever steget markant, og uddannelsen har haft undervisningslokaler på Strandpromenaden 4c. I dag hører HTX til på Stadionsvej 2.

I 2001 fusionerede Horsens tekniske Skole inklusive HTX med Ingeniørhøjskolen og blev til Vitus Bering. Syv år senere fusionerede Vitus Bering med andre uddannelsesinstitutioner i Midt- og Østjylland og blev til VIA University College.

AMU

I 1992 begyndte et formaliseret samarbejde mellem Horsens tekniske Skole og AMU-Center Horsens/Silkeborg, og i 2003 fusionerede AMU-Horsens med Vitus Bering. 

Ingeniørhøjskolen

Fra 1915 til 1962 hørte Ingeniørhøjskolen sammen med Horsens Tekniske Skole, herefter blev den en selvstændig skole ind til 2001, hvor de atter forenedes under navnet Vitus Bering. Syv år senere fusionerede Vitus Bering med andre uddannelsesinstitutioner i Midt- og Østjylland og blev til VIA University College.

Learnmark Gymnasium HHX og HTX

Ved fusionen i 2011 var det et mål at samle HHX og HTX på en fælles adresse, og det skete i august 2014, hvor Learnmark Horsens indviede 3000 kvadratmeter nye undervisningslokaler på Stadionsvej 2. De rummer både HHX- og HTX-elever. 

De mange nye kvadratmeter indeholder blandt andet et HTX-faghus med laboratorier, værksteder og teorilokaler og en ny multihal til fx foredrag, idræt og fællesarrangementer.

Der er mange fordele ved, at de to gymnasier ligger på samme adresse. Eleverne kan arbejde sammen på tværs af de merkantile og tekniske fag, de kan inspirere hinanden og afprøve, hvordan man i erhvervslivet arbejder på tværs af faggrænser i fx innovative projekter.

Knapt et år efter i maj 2015 er Learnmark Gymnasium HHX & HTX det nye fælles navn for de to gymnasieuddannelser.