Lokale uddannelsesudvalg - LUU

Det lokale uddannelsesudvalg, LUU, skal: 

  • rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, som udvalget dækker
  • virke for samarbejde imellem skole og det lokale erhvervslivs ønsker og behov
  • rådgive skolen om nye efteruddannelsesbehov på lokalt og regionalt plan og om behov for fornyelse og revision af de eksisterende efteruddannelser.


LUU og skolen drøfter løbende

  • Skolens udbud af uddannelser
  • Kvalitetssikring og -udvikling
  • Lærepladssamarbejdet
  • Uddannelsesbehov - lokalt og regionalt
  • Fagprøver
  • Skoleoplæring.

Folder til nye medlemmer

Lokale uddannelsesudvalg på Learnmark Horsens