Adgangskrav

Du kan begynde på en erhvervsuddannelse på flere måder.

Din start afhænger af din alder, uddannelsesbaggrund og om du har en læreplads, før du starter.

Her kan du læse mere om adgangskravene, og hvordan du starter på en erhvervsuddannelse på Learnmark Tech.

  • Grundforløb 1 - GF1, hvis du kommer direkte fra grundskolen
  • Grundforløb 2 - GF2, hvis du har været væk fra skolen et par år og er under 25 år
  • EUV - erhvervsuddannelse for voksne, der er fyldt 25 år. 

9. eller 10. klasse 

Start på grundforløb 1.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller begynder du på erhvervsuddannelsen senest i august måned i det andet år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal du begynde på grundforløb 1 (GF1). 

Du skal have bestået afgangsprøven fra 9. klasse + have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. klasse eller fra 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Adgangskravet om mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. klasse eller fra 10. klasse eller en tilsvarende prøve bortfalder, hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale og vælger at starte direkte på GF2.

Opfylder du ikke adgangskravet om mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. klasse eller fra 10. klasse eller en tilsvarende prøve, kan du tilmelde dig forberedende forløb på fx Horsens HF og VUC. Kommer du fra 9. klasse, kan du søge ind på Learnmark 10.

 

Optagelsesprøve

Hvis du ikke har bestået dansk og/eller matematik, kan du tilmelde dig en optagelsesprøve. Du skal som udgangspunkt bestå optagelsesprøven for at blive optaget. Du skal også være erklæret uddannelsesparat på både det faglige, det sociale og det personlige parameter.

Læs mere om optagelsesprøver

Under 25 år 

Start på grundforløb 2.

Er du under 25 år, og har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end to år siden, skal du begynde din erhvervsuddannelse på grundforløb 2 (GF2). 

Når du starter din erhvervsuddannelse med GF2, skal du vælge den erhvervsuddannelse, du vil uddanne dig indenfor. 

Opfylder du ikke adgangskravet om mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve*, kan du tilmelde dig et EUD-forberedende forløb på Horsens HF og VUC.

* Fra august 2019 skal du have bestået afgangsprøven fra 9. klasse + have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. klasse eller fra 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Dette gælder for afgangsprøver aflagt i juni 2018 og frem.

Adgangskravet om mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. klasse eller fra 10. klasse eller en tilsvarende prøve bortfalder, hvis du har påbegyndt en uddannelsesaftale, inden du starter på GF2.

Du kan også starte på GF2, hvis du 

  • tidligere har været optaget på GF1
  • gennemført 1 år af en gymnasial ungdomsuddannelse (HHX, HTX, STX eller HF).

Fyldt 25 år 

Start på grundforløb 2 efter realkompetencevurdering.

Du kan starte på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), hvis du

  • er fyldt 25 år
  • har afsluttet folkeskolen eller modtaget lignende undervisning
  • mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du tilmelde dig det EUD-forberedende forløb på Horsens HF og VUC og bliv klar til den erhvervsuddannelse, du drømmer om!

På et ½ år får du dansk og matematik på G-niveau, der svarer til 9. klasse-niveau. Hvis du består, opfylder du adgangskravene til at komme ind på en erhvervsuddannelse.

Adgangskravet om mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve bortfalder, hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale.