Anlægsstruktør

Som anlægsstruktør bygger du veje, jernbaner og er med til at forberede og byggemodne byggepladserne.

Anlægsstruktør

Anlægsstruktøren er den første og den sidste på en byggeplads.

Som anlægsstruktør anlægger du fx motorveje, hovedkloakanlæg og belægningsarealer, og du er den, der forbereder og byggemodner byggepladserne. 

Hør Mathias fortælle om uddannelsen til og jobbet som anlægsstruktør.
FAKTA
Kan også tages som EUX

Jobbet som anlægsstruktør

En anlægsstruktør arbejder mest med anlægs- og vejarbejde, kloakering og belægning.

Som anlægsstruktør er du med til at byggemodne og forberede byggepladser. Du er med til at bygge broer og veje, kloakere og anlægge fortove. Du er den første på byggepladsen for at klargøre den til de andre håndværkere, og du er også typisk en af de sidste, når de sidste belægningsarbejder skal udføres, og de grønne arealer skal afleveres til anlægsgartneren.

Med de maskiner, der bruges i dag, er arbejdet ikke så hårdt, som det har været.

Der er travlhed i branchen, og du har gode muligheder for at få både læreplads og job som anlægsstruktør.

Se film om uddannelsen til anlægstruktør

Uddannelsen til anlægsstruktør

Uddannelsen til anlægsstruktør veksler mellem skole og praktik, så du får mulighed for at bruge det, du lærer på skolen. På uddannelsen til anlægsstruktør lærer du at udarbejde og læse tegninger, det er også her du lærer at tegne i AutoCAD, som er et elektronisk tegneprogram.

På uddannelsen har du på grundforløbet almene fag som fx matematik og teknologi, og du lærer at nivellere, afsætte bygningsarbejder og blande og støbe beton til fx sokler til huse.

Længere fremme i uddannelsen bliver du specialist i at

  • udføre anlægsarbejder
  • belægningsarbejde
  • udføre kloakeringsarbejder
  • kunne kvalitetssikre dit arbejde
  • vejlede modtageren af arbejdet i korrekt drift og vedligeholdelse, så det, du har lavet, kan holde i mange år frem.
Følg struktørernes svendeprøve fra start til slut

Når du er udlært anlægsstruktør

Som anlægsstruktør kan du blive selvstændig eller få job i fx entreprenørbranchen. Du kan også vælge at læse videre til fx bygningskonstruktør, kloakmester, landmåler, ingeniør eller byggetekniker.

Når du er udlært anlægsstruktør, har du også den praktiske del af kloakmesteruddannelsen, så hvis det er et job, du kunne tænke dig, er du allerede godt i gang. Den teoretiske del af kloakmesteruddannelsen kan du også tage på Learnmark Horsens.

Mit arbejde er også min hobby. Det er fedt at se maskinen udføre det arbejde, jeg har programmeret den til, og jeg kan godt lide at regne ud, hvordan jeg får den pæneste overflade, og hvor stort et spåntryk, jeg kan køre med.

Rasmus Ebling, anlægsstruktør
Illustration: Sorte citationstegn
chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Lise Liin
M:+45 4212 7327E:lil@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve