Få den rigtige hjælp hvis du er ordblind

Er du ordblind, kan du tage din uddannelse på Learnmark Business sammen med andre ordblinde.

Al undervisning er tilrettelagt for ordblinde. Vi bruger online I-bøger, og alle elever får installeret AppWriter på deres computer.

Som ordblind elev bliver du tilknyttet en læsevejleder, der hjælper dig med det, du har brug for.

Du får tilbudt støtte med mulighed for op til 40 timers individuel hjælp pr. halve år og ekstra forberedelsestid til eksamener. Det betyder, at du står endnu stærkere, når du skal søge læreplads – og det kan du også få hjælp til.

Alle får en læse- og stavescreening

Alle elever, der starter på Learnmark Business EUD & EUX, gennemgår en læse- og stave-screening, hvor vi undersøger, om du har behov for særlig hjælp.

Viser du i screeningen tegn på ordblindhed, bliver du tilbudt en ordblindetest, som kan vise, om du er ordblind eller ej.

Hvis du allerede er testet ordblind

Hvis du allerede er testet ordblind på din grundskole eller efterskole, så får vi besked igennem optagelse.dk.

Vi vil også meget gerne have besked fra dig om, at du er ordblind, så skriv det meget gerne, når du søger om optagelse på Learnmark Business EUD & EUX.

Hvem kan få hjælp?

Alle der er testet røde i den nationale ordblindetest får automatisk hjælp. Hvis du er testet gul (fonologisk usikker), kan vi tilbyde hjælp efter behov.

Sådan gør du til eksamen

Læsevejlederne på skolen indkalder til informationsmøde inden årsprøver og eksaminer, og her får du information om, hvordan de kommer til at forløbe.

Som ordblind har du ret til at anvende de hjælpemidler, som du bruger i dit daglige arbejde. Så hvis du fx bruger tale-til-tekst (diktering) til daglig, så har du også ret til det til eksamen.

Du får også ekstra tid – både til forberedelsen til mundtlig eksamen og til skriftlig eksamen.

 

Få hjælp, når du starter på en videregående uddannelse

Hvis du skal direkte videre i uddannelsessystemet, må du beholde dine hjælpemidler. Ellers skal du aflevere alle hjælpemidlerne til skolen, og licensen til hjælpeprogrammerne ophører.

Du skal huske, at du på videregående uddannelser har de samme muligheder for at få SPS-støtte, og at uddannelsesinstitutionerne også har tilknyttet læsevejledere.

Hjælpemidler

Som ordblind kan du efter aftale med læsevejlederen låne disse hjælpemidler:

 • Programpakke til PC eller Mac eller IT-Rygsæk. Programmerne er hjælpeprogrammer til stavning og oplæsning og findes på alle studierelevante sprog
 • Hjælp til installation af programmer og instruktion i at bruge programmerne
 • Scannerpen og håndscanner
 • Adgang til ordblindelab.dk
 • Adgang til Notas digitale bibliotek (mulighed for at låne E- og lydbøger)
 • Adgang til Systimes digitale bøger med indbygget oplæsningsfunktion
 • Kopimaskiner med OCR-scanner.

Du kan som ordblind søge om

 • studiestøttetimer - SPS
 • ekstra tid til eksaminer
 • tekst-til-tale-teknologi til eksamen
 • hjælp til strukturering og planlægning af større skriftlige opgaver.

Kontakt for mere info

Karin Andersen

Karin Plesner Bloch Andersen

Underviser, Studievejleder

Learnmark Business

M: 4212 7298 E: kban@learnmark.dk