Støttemuligheder på Learnmark 10

Alle elever på Learnmark 10 understøttes og inkluderes under folkeskoleloven på linje med elever i folkeskolens 0.-9. klasse. Vi har på Learnmark 10 læse- og AKT-vejleder tilknyttet.

Hvis du som kommende elev hos os har et særligt behov for understøttelse, eller der er noget særligt vi skal vide om dig, skal du ved tilmelding til 10. klasse sørge for at gøre os opmærksom på det, når du kommer til indslusningssamtale.

Det er også vigtigt, at du medbringer skriftlig dokumentation for behovet eller sørger for, at din tidligere skole videresender denne dokumentation. Det gælder, hvis du fx er ordblind, har en opmærksomhedsforstyrrelse eller en anden psykisk lidelse eller funktionsnedsættelse.

Ressourceperson på Learnmark 10