Støttemuligheder på Learnmark Tech EUD

Hvis du har brug for særlig støtte, mens du går på Learnmark Tech EUD , har vi tilknyttet en række ressourcer.

Fælles for støttemulighederne er, at du enten skal være berettiget til SPS-støtte (Specialpædagogisk Støtte), eller at du bliver visiteret til støtten af din kontaktlærer og afdelingens uddannelsesleder.

Hvis du er under 18 år, foregår det i samarbejde med dine forældre.

På Learnmark Tech EUD har vi også forskellige støtte-tiltag, som kommer alle vores elever til gavn.

 

Oversigt over støttemuligheder

Ressourcepersoner på Learnmark Tech EUD

  • Anja Bech Nielsen, SPS-vejleder
  • Lise Liin, studievejleder
  • Lars Heidemann, mentor
  • Helene Rossing Pedersen, uddannelsesleder