Godt råd til forældre: Brug tid på at sætte jer ind i uddannelsessystemet

Når unge skal vælge ungdomsuddannelse, har forældrene en vigtig opgave i at vejlede deres barn. Og det kan de ifølge Anne Gitte Klifforth bedst, hvis de har et godt kendskab til uddannelserne og taler med deres barn om de forskellige muligheder, der er. 

Anne Gitte Klifforth er mor til Emilie, der går i 1. g på Learnmark Gymnasium HTX – et uddannelsesvalg, som hun traf i dialog med sine forældre. 

Uddannelsessystemet har ændret sig meget, siden Anne Gitte Klifforth selv skulle vælge ungdomsuddannelse. Det har krævet mange timers læsning og dialog med datteren omkring de oplysninger, hun har fået i forbindelse med brobygning og besøg på de enkelte uddannelsessteder, så hun bedst kunne vejlede sin datter i uddannelsesvalget.

Portræt af Anne Gitte, Mort til HTX-elev
Der er kun én vej: Sæt dig ind i, hvordan uddannelsessystemet hænger sammen i dag. For mig har det været grundig læsning af informationsmateriale fra de forskellige uddannelsesretninger, og det har givet mig både vigtig viden og overblik.

Anne Gitte, Mor til HTX-elev

Hendes datter Emilie har også været god til at forklare sin mor om uddannelsernes indhold og fremtidsmuligheder.

"For mig har det ikke været en viden, jeg havde på rygraden, så jeg har også haft god gavn af at høre om Emilies oplevelser og erfaringer i fx brobygning og talentforløb på gymnasiet," fortæller Anne Gitte.


Tal om interesser og fremtidsdrømme 

Hendes datter har, siden hun var til uddannelsesmesse i 8. klasse, været forholdsvist klar over, at hun ville have en gymnasieuddannelse, men hun var i tvivl om, hvilken der passede bedst til hende.

"Vi har som forældre talt meget med Emilie om, hvilken uddannelse der passer bedst til hendes interesser og hendes drøm om at blive læge eller bioanalytiker. Hun har også selv taget ansvar for uddannelsesvalget, og hun fik fx selv arrangeret et praktikophold på Hvidovre Hospital i 9. klasse," fortæller Anne Gitte.

Gode råd til andre forældre

Kend uddannelsessystemet

Sæt dig ind i uddannelsessystemet, det er den eneste måde, du kan vejlede dit barn bedst på.

 

Læs info-materialer 

Læs informationsmateriale fra de forskellige uddannelser.

Støt dit barn 

Støt op om dit barns valg – uanset om dit barn vælger den uddannelse, du synes, er den rigtige.

 

Kontakt studievevejledere 

Kontakt ungdomsuddannelsernes studievejledere, hvis du er i tvivl om noget.

Valgte ikke det samme som vennerne 

Mens Emilie søgte ind på Learnmark Gymnasium HTX, søgte hendes venner ind på andre uddannelser.

"Vi talte meget om, at man skal vælge ud fra det, man selv har lyst til og det, der passer til ens fremtidsplaner. Vi har også snakket om, hvad det kræver at starte på en ny uddannelse, hvor man ikke kender så mange, og at det er vigtigt at være åben. Emilie er faldet godt til på HTX – og folkeskolevennerne er der stadig," fortæller Anne Gitte.

 

For og imod-liste 

Inden Emilie skulle sende sin ansøgning om optagelse af sted, havde hun indsnævret valget til to uddannelser.

Emilie havde brug for en helt konkret metode til at træffe valget på. Derfor lavede hun en for og imod-liste over de to uddannelser, som hun vaklede imellem. Listen indeholdt blandt andet emnerne venner, fag, undervisningsmetode, oplevelser i brobygning, kendskab til uddannelsen og fremtidsdrømme. Den liste hjalp hende til at træffe den endelige beslutning.

Anne Gitte, mor til HTX-elev

Infomøde bekræftede Emilies valg af uddannelse 

Sammen med sine forældre tog Emilie i januar til infomøde på Learnmark Gymnasium HTX. På det tidspunkt havde hun bestemt, at det var her, hun skulle gå efter 9. klasse.

"Vi tog til infomøde, fordi vi gerne ville se skolen, som Emilie havde valgt at søge ind på – og fordi det skulle være en endelig bekræftelse af hendes valg. Her talte vi blandt andet med elever, som fortalte, hvordan undervisningen foregår. Det var god viden for både Emilie og os som forældre," afslutter Anne Gitte.