Oversigt over uddannelserne

Uddannelsessystemet er komplekst, og det kan være svært at få et overblik over de mange forskellige uddannelser. Det overblik vil vi gerne give dig.

Grafisk oversigt over uddannelsesmulighederne: Gymnasium, EUX og EUD

Få styr på begreber og forkortelser om uddannelse


Gymnasiale uddannelser

Få overblik over gymnasiets indhold og muligheder


EUD - Erhvervsuddannelser

Man kan vælge mellem 101 uddannelser inden for 4 hovedområder 3-5 år

Få overblik over erhvervsuddannelsernes indhold og muligheder


EUX-Uddannelser

  • EUX-Business 4 år
  • EUX-Tech 4-5 år
  • EUX-Landmand 4 år (Bygholm Landbrugsskole)
  • EUX-Velfærd 4-5 år (Social- og Sundhedsskolen)