Spørg og lyt – også til det, der bliver sagt mellem linjerne

Henriette Graulund er mor til Line. Efter brobygningsforløb, mange samtaler hjemme ved spisebordet og besøg på ungdomsuddannelserne, søgte Line ind på EUX-Business, hvor hun i dag går på grundforløb 1. 

Hvad var det vigtigste for dig, da Line skulle vælge uddannelse?

Som mor ville jeg gerne hjælpe hende til at finde ud af, hvad hun ville bruge sin ungdomsuddannelse til. Det vigtigste var, at hun valgte en uddannelse, der gav mening for hende, og så ville jeg bakke hende op i det valg. 

Vi talte meget om, hvilken uddannelse Line bedst kunne se sig selv på – om det skulle være en tre-årig gymnasieuddannelse, en erhvervsuddannelse eller en EUX-uddannelse, hvor hun efter et-to år kunne få en elevplads i erhvervslivet. 

Henriette, mor til Line

Hvem talte du med om uddannelsesvalg?

Da Line begyndte at overveje en EUX-uddannelse, kendte jeg ikke meget til den. Vi tog derfor til infomøder på ungdomsuddannelserne, hvor vi talte med deres vejleder. 

Det var også vigtigt for mig at tale med nogle elever, der allerede gik på uddannelsen, som kunne fortælle mig om, hvordan det er at være EUX-elev. 

Der kan godt være en del fordomme om de forskellige uddannelser. Derfor talte jeg også med andre forældre om uddannelsesvalg og deres erfaringer med de forskellige ungdomsuddannelser.

Samtalen mellem barn og forældre er med til at sikre, at uddannelsesvalget ikke bliver et automatvalg. Jeg synes, det er modigt, når ens barn vælger en helt anden retning, end vennerne - hvis det føles rigtigt.

Henriette, mor til Line

Tre gode råd til forældre

  1. Spørg og lyt! Spørg din søn/datter om, hvad han/hun vil bruge uddannelsen til. Lyt til det, der bliver sagt – også mellem linjerne.

  2. Start samtalen om uddannelsesvalg, når din søn/datter skal vælge brobygningsforløb. Tal om, hvilke uddannelser der kan være gode at se nærmere på – udfordr din søn/datter i det umiddelbare førstevalg.

  3. Tal med studievejlederne på ungdomsuddannelserne. Aftal eventuelt et møde med dem, så I sammen får svar på alle jeres spørgsmål om uddannelsernes muligheder.