EUD Business for studenter

Giv din studentereksamen et løft – EUD Business for studenter er vejen til en ny karriere!  

På EUD Business for studenter bygger du oven på din studentereksamen, så du bliver attraktiv, når du vil søge job i erhvervslivet.

Uddannelsen er for dig, der allerede har afsluttet studentereksamen (STX, HTX eller HF), og du har nu fået lyst til at søge en læreplads inden for enten butik, kontor, handel eller event. 

Online forløb

Du kan på vores online forløb tage EUD Business for studenter, når det passer dig. Vi har opstart flere gange om året, og du kan tage undervisningsmodulerne, når du har tid og i dit eget tempo.

Læs mere om vores online forløb

 

Sådan er det at gå på EUD Business for studenter

I filmen kan du høre Nete fortælle om at gå på EUD Business for studenter og hendes mål om at få en læreplads i en offentlig virksomhed. Studievejleder Karin Bloch Andersen giver generel information om uddannelsen.

EUD Business for studenter

Fakta

Adgangskrav

Bestået HTX, STX eller HF 

De fleste afslutter EUD Business for studenter, inden de begynder på deres læreplads.

Du kan også efter aftale med din læreplads tage EUD Business for studenter, mens du er elev.


Start

2024

 • 19. august
 • 30. september
 • 11. november

2025

 • 6. januar
 • 17. februar
 • 4. april

Varighed

5 uger

Mødepligt: Første undervisningsdag og eksamensdage.


Tilmeld

Læs mere under Optagelse


Økonomi

SU og elevløn.

Forløbet

EUD Business for studenter

 • er koncentreret og målrettet
 • er direkte rettet mod job i erhvervslivet
 • har ingen gentagelser af fag, du allerede har haft
 • indeholder undervisning i de fag, du mangler
 • varer 5 uger.


Her kan du komme i lære

EUD Business for studenter giver adgang til alle uddannelser inden for detail, handel, kontor og event.

Som speditør hos Freja Transport & Logistics optimerer jeg transport af varer, kommunikerer med kunder og udregner tilbud. Jeg kan lide at have en travl hverdag og er glad for det ansvar, jeg får hos FREJA. Det udvikler mig jobmæssigt at lære nyt hver dag.

Line, speditør hos Freja Transport & Logistics

Fag

Fagene på EUD Business for studenter afhænger af, om du ønsker at fortsætte på en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event.

Du bliver automatisk tilmeldt det uddannelsesspecifikke fag, der passer til den uddannelsesretning, du vælger, når du tilmelder dig forløbet. 

Uddannelsesspecifikke fag er fag, der er tilpasset den uddannelsesretning, du uddanner dig indenfor. 

Kontor

 • Erhvervsinformatik (IT) C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Uddannelsesspecifikt fag.


Uddannelsesspecifikke fag:

 • Kommunikation
 • Databehandling
 • Kvalitet og service.

 

Handel

 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Uddannelsesspecifikt fag​.


Uddannelsesspecifikke fag:

 • Digital databehandling
 • Kommunikation og formidling i B2B
 • Handelsregning
 • Salg og service
 • Værdi- og forsyningskæder.

Detail

 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Uddannelsesspecifikt fag​.


Uddannelsesspecifikke fag

 • Butiksdrift
 • Butiksøkonomi
 • Performance
 • Salg
 • Afsætning via elektroniske medier
 • Innovation/iværksætteri
 • Visuel merchandising.


Event

 • Afsætning C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Uddannelsesspecifikt fag​.


Uddannelsesspecifikke fag

 • Kommunikation
 • Projektstyring
 • Forretningsforståelse.


Uddannelsesspecifikke fag (USF)
– fokus på din uddannelse

Uddannelsesspecifikke fag (USF) er et fag, hvor du fordyber dig i din uddannelsesretning (kontor, handel, detail eller event).

I USF omsætter du de teorier, du lærer i grundfagene, til at løse praktiske opgaver, som hører til den uddannelsesretning, du har valgt. En del af USF-undervisningen er fx, at du

 • er i praktik i en eller flere virksomheder
 • er på virksomhedsbesøg
 • hører oplæg fra virksomheder
 • arbejder projektorienteret
 • løser konkrete praksisnære opgaver - både i samarbejde med andre og individuelt.

Du afslutter USF med en eksamen, som du skal bestå for at kunne søge læreplads. Går du på EUX Business skal du også have bestået USF for at kunne fortsætte på studieåret.

Undervisning

Undervisning og eksamen tager udgangspunkt i grundlæggende viden i fagene og emner fra erhvervslivet, så du på den måde får viden om det, du skal arbejde med på din læreplads og dit kommende job. 

Undervisningen foregår online, hvor du får adgang til vores undervisningsunivers. Her finder du

 • Teori
 • Opgaver
 • Faglige vejledninger
 • Guidelines til dit undervisningsforløb. 

Ved opstart bliver du tilbudt et opstartsforløb på skolen. Her får du vejledning, så du kommer godt i gang med dit forløb. 

Du har i forløbet mulighed for både at møde dine holdkammerater og undervisere på skolen. Det fremgår af den undervisningsplan, du får, når du starter på EUD Business for studenter.

Eksamen

Du afslutter forløbet med standpunktskarakter i alle tre fag og to eksaminer:

 • Grundfagseksamen i ét af de grundfag, der passer til din uddannelsesretning: Afsætning, virksomhedsøkonomi eller erhvervsinformatik (IT)
 • Grundforløbsprøve.