Science-studieretninger


På studieretningerne inden for science arbejder du med naturvidenskab på højt niveau,
hvor du kommer i dybden med teorien og får afprøvet teorien i laboratorierne.

Studieretninger inden for science