Info til nuværende elever på Learnmark Business EUD & EUX

Her på siden kan du få gode links og nyttige informationer om fx IT, vejledning og studie- og ordensregler.

Vejledning på uddannelsen

Kontaktlærer

Når du er elev på Learnmark Business EUD & EUX, har du en kontaktlærer, som du altid kan gå til, hvis du har spørgsmål til din uddannelse eller problemer, du gerne vil tale om.


Gennemførselsvejleder

Du har også en gennemførselsvejleder, som kan hjælpe dig, hvis du i en periode har brug for ekstra hjælp for at kunne gennemføre din uddannelse.

Gennemførselsvejlederen kan fx hjælpe dig med at strukturere din skoledag, give dig nogle redskaber til, hvordan du overvinder eksamensangst eller hjælpe dig med kontakt til fx UU, U-turn, Street Team, din sagsbehandler eller en psykolog.

Du kan efter aftale med din kontaktlærer blive tilknyttet gennemførselsvejlederen på din uddannelse.

Kontakt

Karin Plesner Bloch Andersen
Underviser, Studievejleder
Learnmark Business
M: 4212 7298 
E: kban@learnmark.dk

Vejledning om læreplads

På Learnmark Business EUD & EUX har vi en erhvervscoach, som kan både kan hjælpe dig og udfordre dig i forhold til valg af læreplads.

Kontakt

Trine Løkkegaard
Erhvervskonsulent/Underviser
Learnmark Business
T: 8816 3674 E: tlo@learnmark.dk

Læs mere om lærepladser på Learnmark Business