Grethe og Henning Skov Jensens studielegat

Formål

Legatets formål er at yde støtte på 1 x 70.000 kr. og 2 x 35.000 kr. til studenter, der ønsker at gennemføre et udenlandsk studieophold som led i deres videregående studier. Vær opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt

Målgruppe

Dimittender fra Learnmark Gymnasium HHX & HTX.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen: 24. februar 2025.

Ansøgningerne bliver herefter behandlet af et legatudvalg.

Ansøgningskriterier

For at komme i betragtning til legatet på 1 x 70.000 kr. og 2 x 35.000 kr., skal du

a) have en konkret plan for et professionsrettet studieophold i udlandet af mindst et semesters varighed

b) have udarbejdet et budget, der opsummerer udgifterne til studieopholdet, og som dokumenterer, at opholdet vanskeligt vil kunne gennemføres uden legattilskud

c) dokumentere gode resultater under uddannelsen på Learnmark Gymnasium HHX & HTX

d) have medvirket til at skabe et godt lærings- og skolemiljø på Learnmark Gymnasium HHX & HTX.

Legatmodtagerne forpligter sig til halvvejs i deres legatperiode at lave en halvvejsrapport, som sendes til skolen og legatgiverne.

Ansøgning

Ansøgningen skal være skriftlig og omfatte en beskrivelse af det påtænkte studieophold, et budget med angivelse af udgifter til rejse, ophold, studieomkostninger m.v. samt relevante karakterudskrifter, jfr. ovennævnte ansøgningskriterier pkt. a, b og c.

Ansøgningsprocedure 

Du søger legatet online via sdbf.dk

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål vedrørende legatet, er du velkommen til at kontakte

Maria Nielsen, sekretariatschef
M: 4212 7204
E: maria@learnmark.dk

Grethe og Henning Skov Jensen - The Ameican Dream

The American Dream blev til virkelighed for Grethe og Henning Skov Jensen, da de rejste fra Horsens til Californien. De ønsker med studielegatet at inspirere unge og give dem mulighed for at dygtiggøre sig i et internationalt miljø.

Født i Horsens 

Grethe (født Holmer Bretlau) og Henning Skov Jensen er begge født i Horsens, hvor de tog realeksamen fra Ryesgade Skole i 1957 og 1956. Tre år senere tog Grethe Skov Jensen studentereksamen og Henning Skov Jensen afsluttede på Horsens Handelsskole.

Studier og arbejde i København

Horsens-parret flyttede til Københavnsområdet for at studere og arbejde - for Henning Skov Jensens vedkommende efter to år som sergent ved Livgarden. Grethe Skov Jensen uddannede sig til farmaceut på Stengades Apotek i Helsingør og blev senere ansat på Husholdningsrådets laboratorium. Henning Skov Jensen arbejdede indenfor international handel og bestod HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København i 1967.

Direktør for amerikansk fabrik 

I 1980 blev Henning Skov Jensen administrerende direktør for den amerikanske fabrik Shamban Europa A/S i Helsingør. Det førte i 1985 til et tilbud om at flytte til hovedkontoret i Santa Monica i Californien som leder af Shamban-koncernen på global basis, og Grethe og Henning Skov Jensen blev hurtigt enige om at tage denne udfordring. Shamban var en førende amerikansk producent af bl.a. højteknologiske tætningssystemer for hydraulik og pneumatik til fly, entreprenørmateriel og værktøjsmaskiner. Shamban havde fire fabrikker i USA foruden fabrikken i Helsingør, og de følgende år etablerede Shamban også fabrikationsvirksomheder i Tokyo og Bangalore. Herudover oprettede virksomheden ingeniør- og salgskontorer i omkring 25 af de mest industrialiserede markeder.

Køber amerikansk fabrik 

I 1992, efter lange og vanskelige forhandlinger med hovedaktionæren, købte Henning Skov Jensen og europæiske partnere Shamban-koncernen. Ved en efterfølgende fusion med den tyske Busak-koncern dannedes Busak + Shamban Inc. med Henning Skov Jensen som President og CEO.

To smell the roses

I 1999 solgte Henning Skov Jensen og partnere Busak + Shamban Inc. til en stor engelsk koncern, og han besluttede at trække sig tilbage - to smell the roses, som man siger over there. Siden da har Grethe og Henning Skov Jensen boet i Californien, hvor de deler tiden mellem deres hjem i Santa Barbara på Stillehavskysten og deres andet hjem i Mammoth Lakes i Sierra Nevada-bjergene.