Legater

Her kan du se nogle af de legater, som Learnmark Horsens hvert år uddeler til elever og/eller indstiller elever til.

Grethe og Henning Skov Jensen Grethe og Henning Skov Jensen

Grethe og Henning Skov Jensens studielegat

Formål

Legatets formål er at yde støtte på 1 x 50.000 kr. og 2 x 25.000 kr. til studenter, der ønsker at gennemføre et udenlandsk studieophold som led i deres videregående studier. Vær opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt.

Målgruppe

Dimittender fra Learnmark Gymnasium HHX og HTX.

Ansøgningsfrist 

5. februar 2019.
Ansøgninger vil blive behandlet af et legatudvalg.

Ansøgningskriterier

For at komme i betragtning til legatet på 1 x 50.000 kr. og 2 x 25.000 kr., skal ansøger

a) have en konkret plan for et professionsrettet studieophold i udlandet af mindst et års varighed

b) have udarbejdet et budget, der opsummerer udgifterne til studieopholdet, og som dokumenterer, at opholdet vanskeligt vil kunne gennemføres uden legattilskud

c) dokumentere gode resultater under uddannelsen

d) have medvirket til at skabe et godt lærings- og skolemiljø.

Ansøgning

Ansøgningen skal være skriftlig og omfatte en beskrivelse af det påtænkte studieophold, et budget med angivelse af udgifter til rejse, ophold, studieomkostninger m.v. samt relevante karakterudskrifter, jfr. ovennævnte ansøgningskriterier pkt. a, b og c.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning med bilag sendes elektronisk i et samlet dokument til legatSkovJensen@learnmark.dk

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål vedrørende legatet, er du velkommen til at kontakte

Hans Hønborg Jensen, sekretariatschef,
M: 42 12 72 04
E: hjen@learnmark.dk

Grethe og Henning Skov Jensen
- The american dream

The American Dream blev til virkelighed for Grethe og Henning Skov Jensen, da de rejste fra Horsens til Californien. De ønsker med studielegatet at inspirere unge og give dem mulighed for at dygtiggøre sig i et internationalt miljø.

Født i Horsens

Grethe (født Holmer Bretlau) og Henning Skov Jensen er begge født i Horsens, hvor de tog realeksamen fra Ryesgade Skole i 1957 og 1956. Tre år senere tog Grethe Skov Jensen studentereksamen og Henning Skov Jensen afsluttede på Horsens Handelsskole.

Studier og arbejder i København

Horsens-parret flyttede til Københavnsområdet for at studere og arbejde - for Henning Skov Jensens vedkommende efter to år som sergent ved Livgarden. Grethe Skov Jensen uddannede sig til farmaceut på Stengades Apotek i Helsingør og blev senere ansat på Husholdningsrådets laboratorium. Henning Skov Jensen arbejdede indenfor international handel og bestod HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København i 1967.

Direktør for amerikansk fabrik

I 1980 blev Henning Skov Jensen administrerende direktør for den amerikanske fabrik Shamban Europa A/S i Helsingør. Det førte i 1985 til et tilbud om at flytte til hovedkontoret i Santa Monica i Californien som leder af Shamban-koncernen på global basis, og Grethe og Henning Skov Jensen blev hurtigt enige om at tage denne udfordring. Shamban var en førende amerikansk producent af bl.a. højteknologiske tætningssystemer for hydraulik og pneumatik til fly, entreprenørmateriel og værktøjsmaskiner. Shamban havde fire fabrikker i USA foruden fabrikken i Helsingør, og de følgende år etablerede Shamban også fabrikationsvirksomheder i Tokyo og Bangalore. Herudover oprettede virksomheden ingeniør- og salgskontorer i omkring 25 af de mest industrialiserede markeder.

Køber amerikansk fabrik

I 1992, efter lange og vanskelige forhandlinger med hovedaktionæren, købte Henning Skov Jensen og europæiske partnere Shamban-koncernen. Ved en efterfølgende fusion med den tyske Busak-koncern dannedes Busak + Shamban Inc. med Henning Skov Jensen som President og CEO.

To smell the roses

I 1999 solgte Henning Skov Jensen og partnere Busak + Shamban Inc. til en stor engelsk koncern, og han besluttede at trække sig tilbage - to smell the roses, som man siger over there. Siden da har Grethe og Henning Skov Jensen boet i Californien, hvor de deler tiden mellem deres hjem i Santa Barbara på Stillehavskysten og deres andet hjem i Mammoth Lakes i Sierra Nevada-bjergene.

Etatsråd J. C. Haurowitz og hustrus legat

Formål

Legatets formål er at give håndværkslærlinge mulighed for at blive indstillet til Etatsråd J. C. Haurowitz og Hustrus legat, som uddeles som opmuntringspræmie i Horsens.

Målgruppe

Elever på Learnmark Tech 

Ansøgningsfrist 

Hold øje med vores Facebooksider og / eller lectio.
Ansøgninger vil blive behandlet af et legatudvalg.

Følgende elever har i december 2015 modtaget J. C. Haurowitz og Hustrus legat på 2000 kr.:

 • Alexander Andersen, lagerlærling
 • Jesper Høgsberg Bremer Langhoff, bygningsstruktørlærling
 • Kasper Østergaard, murerlærling

Murermester Chr. J. A. Nielsen og Hustrus legat

Legatet Murermester Chr. J. A. Nilsen og Hustru Dorthea Marie Nielsen f. Goldbechs legat v/ Horsens Tekniske Skole uddeles hvert år i juni måned. Siden 2011 har legatet været tilknyttet Learnmark Horsens.

Formål

Legatets formål er at yde støtte til

 • erhvervelse og installation af instrumenter og apparater af ekstraordinær art, som kan betyde en højnelse af Learnmark Horsens´ standard, og eventuelt til indkøb af kostbare bogværker og lignende
 • hjælp for elever, og undtagelsesvis også for lærere, ved Learnmark Horsens til studierejser til udlandet
 • understøttelse af dygtige elever på Learnmark Horsens under hensyntagen til deres flid og begavelse eventuelt således, at der gives sådanne elever friplads på 4. maj kollegiet i Horsens eller andet kollegium i Horsens, der har særlig tilknytning til Learmark Horsens, efter legatbestyrelsens nærmere bestemmelse. Støtten kan gives som et kontant beløb eller som friplads på kollegium eller i ungdomsbolig.

Målgruppe

I henhold til legatets formål er der følgende mulige legatmodtagere:

 1. Institutionen Learnmark Horsens
 2. Elever, studerende, lærere og ledere ved Learnmark Horsens.

Legatbestyrelsen beslutter tildelingen af legatmidler.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til legatet er den 1. juni.

Ansøgningen sendes til

Learnmark Horsens
Att. Kim Hartvig Sørensen
Stadionsvej 2
8700 Horsens

Mrk. Legatet Murermester Chr. J. A. Nilsen og Hustru Dorthea Marie Nielsen f. Goldbechs legat

Tildelingskriterier

Disse kriterier kan danne grundlag for tildeling af legatportioner

 • Første prioritet gives de personlige tildelinger med følgende kriterier
  1. Legatmodtageren skal være elev ved Learnmark Horsens
  2. Legatmodtagerens forhold, eventuelt med indstilling/anbefaling fra en af ansøgerens undervisere/studievejledere
  3. Legatet skal bruges i forbindelse med
   • uddannelsens gennemførelse
   • studierejse til udlandet - gerne i forbindelse med uddannelsen
   • udenlandske studerendes ophold på Learnmark Horsens
 • Anden prioritet gives udstyr mv.
 • Tredje prioritet gives tildelinger til lærere på Learnmark Horsens

 

Fonden Anne Marie og Morten Nielsens Mindelegat

Legat til unge tømrere/snedkere og landmænd under uddannelse

Fonden Anne Marie og Morten Nielsens Mindelegat, stiftet af afdøde husmand Niels Carl Nielsen, Torp, 8752 Østbirk, foretager 20. udlodning af et antal portioner a kr. 10.000,00 til

 • unge landmænd under uddannelse, bosiddende i det tidligere Vejle Amt, som er i økonomisk trang, og som er medlemmer af Vejle Amts Familielandbrug
 • unge tømrere/snedkere under uddannelse, som er i økonomisk trang og har bopæl i det tidligere Vejle Amt.

Tidligere ansøgere skal søge på ny. 

Send ansøgning

Send din ansøgning til

Fondsbestyrelsen v/advokat Helle Brandt
Advokatgruppen
Emil Møllers Gade 41B, 1., 8700 Horsens

eller

pr. mail hhb@advokatgruppen.dk

Husk at skrive din uddannelsesretning og cpr.nr. i ansøgningen.

Ansøgningsfrist

28. august 2017 

Trendhim Studielegat

Trendhim studielegatet er oprettet for at støtte og styrke fremtidens stjerner indenfor e-handel.

Drømmer du om at arbejde indenfor marketing, mode, salg, IT, handel eller ledelse? Så vil vi gerne hjælpe dig på vej. Vi har oprettet Trendhim studielegatet, og hvert år støtter vi én eller flere studerende med **€2.000.

Formålet med studielegatet

For at komme i betragtning, skal den uddannelse, eller det projekt du søger støtte til have relation til e-handel.

Hvem kan søge?

Enhver, uanset alder og fra hvilket som helst land, der læser en af nedenstående studieretninger, kan ansøge.

 • Mode
 • Markedsføring
 • IT
 • Salg
 • Organisationsdesign

Ansøgningsfrist

1. november 2018

Læs mere om legatet og ansøgningsprocessen her