Legater

Her kan du se nogle af de legater, som Learnmark Horsens hvert år uddeler til elever og/eller indstiller elever til.

Grethe og Henning Skov Jensen.

Grethe og Henning Skov Jensens studielegat

Formål

Legatets formål er at yde støtte på 1 x 60.000 kr. og 2 x 30.000 kr. til studenter, der ønsker at gennemføre et udenlandsk studieophold som led i deres videregående studier. Vær opmærksom på, at beløbet er skattepligtigt.

Målgruppe

Dimittender fra Learnmark Gymnasium HHX og HTX.

Ansøgningsfrist 

 

Ansøgningsfristen er 25. februar 2022.

Ansøgningskriterier

For at komme i betragtning til legatet på 1 x 60.000 kr. og 2 x 30.000 kr., skal du

a) have en konkret plan for et professionsrettet studieophold i udlandet af mindst et semesters varighed

b) have udarbejdet et budget, der opsummerer udgifterne til studieopholdet, og som dokumenterer, at opholdet vanskeligt vil kunne gennemføres uden legattilskud

c) dokumentere gode resultater under uddannelsen

d) have medvirket til at skabe et godt lærings- og skolemiljø.

Ansøgning

Ansøgningen skal være skriftlig og omfatte en beskrivelse af det påtænkte studieophold, et budget med angivelse af udgifter til rejse, ophold, studieomkostninger m.v. samt relevante karakterudskrifter, jfr. ovennævnte ansøgningskriterier pkt. a, b og c.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning med bilag sendes med brev til:
Learnmark Horsens
Stadionsvej 2, 8700 Horsens
Att.: Maria Nielsen

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål vedrørende legatet, er du velkommen til at kontakte

Maria Nielsen, sekretariatschef
M: 4212 7204
E: maria@learnmark.dk

Grethe og Henning Skov Jensen
- The american dream

The American Dream blev til virkelighed for Grethe og Henning Skov Jensen, da de rejste fra Horsens til Californien. De ønsker med studielegatet at inspirere unge og give dem mulighed for at dygtiggøre sig i et internationalt miljø.

Født i Horsens

Grethe (født Holmer Bretlau) og Henning Skov Jensen er begge født i Horsens, hvor de tog realeksamen fra Ryesgade Skole i 1957 og 1956. Tre år senere tog Grethe Skov Jensen studentereksamen og Henning Skov Jensen afsluttede på Horsens Handelsskole.

Studier og arbejder i København

Horsens-parret flyttede til Københavnsområdet for at studere og arbejde - for Henning Skov Jensens vedkommende efter to år som sergent ved Livgarden. Grethe Skov Jensen uddannede sig til farmaceut på Stengades Apotek i Helsingør og blev senere ansat på Husholdningsrådets laboratorium. Henning Skov Jensen arbejdede indenfor international handel og bestod HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København i 1967.

Direktør for amerikansk fabrik

I 1980 blev Henning Skov Jensen administrerende direktør for den amerikanske fabrik Shamban Europa A/S i Helsingør. Det førte i 1985 til et tilbud om at flytte til hovedkontoret i Santa Monica i Californien som leder af Shamban-koncernen på global basis, og Grethe og Henning Skov Jensen blev hurtigt enige om at tage denne udfordring. Shamban var en førende amerikansk producent af bl.a. højteknologiske tætningssystemer for hydraulik og pneumatik til fly, entreprenørmateriel og værktøjsmaskiner. Shamban havde fire fabrikker i USA foruden fabrikken i Helsingør, og de følgende år etablerede Shamban også fabrikationsvirksomheder i Tokyo og Bangalore. Herudover oprettede virksomheden ingeniør- og salgskontorer i omkring 25 af de mest industrialiserede markeder.

Køber amerikansk fabrik

I 1992, efter lange og vanskelige forhandlinger med hovedaktionæren, købte Henning Skov Jensen og europæiske partnere Shamban-koncernen. Ved en efterfølgende fusion med den tyske Busak-koncern dannedes Busak + Shamban Inc. med Henning Skov Jensen som President og CEO.

To smell the roses

I 1999 solgte Henning Skov Jensen og partnere Busak + Shamban Inc. til en stor engelsk koncern, og han besluttede at trække sig tilbage - to smell the roses, som man siger over there. Siden da har Grethe og Henning Skov Jensen boet i Californien, hvor de deler tiden mellem deres hjem i Santa Barbara på Stillehavskysten og deres andet hjem i Mammoth Lakes i Sierra Nevada-bjergene.

Øvrige legater

I listen nedenfor finder du legater, som kan være relevante at søge for nuværende og tidligere elever på Learnmark Horsens.

 • VS Automatics studielegat

  Den jyske el-virksomhed VS Automatic uddeler 2 gange årligt et studielegat á 2.500 kr. pr. gang.

  Legatet er en økonomisk håndsrækning, som kan bruges til at dække udgifter til en studietur, online kurser, skoleudflugter mm.

  Elektriker- og automationsvirksomheden ønsker at støtte og tilgodese alle faglige kompetencer og understreger med legatet, nødvendigheden af tværfaglighed på det danske arbejdsmarked indenfor alle brancher.

  Hvem kan ansøge?
  Alle, der er i gang med en uddannelse fx gymnasiet, erhvervsuddannelse, universitet eller højskole kan søge.

  Studielegatet bliver overrakt i februar og september hvert år.

  Læs mere om legatet, og hvordan du ansøger

  På vs-automatic.dk/vs-automatic-studielegat kan du læse mere om legatet og ansøge direkte via hjemmeside.

  Der er ansøgningsfrist i januar og august - se de aktuelle datoer på vs-automatic.dk/vs-automatic-studielegat.

 • Murermester Chr. J. A. Nielsen og Hustrus legat

  Legatet Murermester Chr. J. A. Nilsen og Hustru Dorthea Marie Nielsen f. Goldbechs legat v/ Horsens Tekniske Skole uddeles hvert år i juni måned. Siden 2011 har legatet været tilknyttet Learnmark Horsens.

  Formål

  Legatets formål er at yde støtte til

  • erhvervelse og installation af instrumenter og apparater af ekstraordinær art, som kan betyde en højnelse af Learnmark Horsens´ standard, og eventuelt til indkøb af kostbare bogværker og lignende
  • hjælp for elever, og undtagelsesvis også for lærere, ved Learnmark Horsens til studierejser til udlandet
  • understøttelse af dygtige elever på Learnmark Horsens under hensyntagen til deres flid og begavelse eventuelt således, at der gives sådanne elever friplads på 4. maj kollegiet i Horsens eller andet kollegium i Horsens, der har særlig tilknytning til Learmark Horsens, efter legatbestyrelsens nærmere bestemmelse. Støtten kan gives som et kontant beløb eller som friplads på kollegium eller i ungdomsbolig.

  Målgruppe

  I henhold til legatets formål er der følgende mulige legatmodtagere:

  1. Institutionen Learnmark Horsens
  2. Elever, studerende, lærere og ledere ved Learnmark Horsens.

  Legatbestyrelsen beslutter tildelingen af legatmidler.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfristen til legatet er den 1. juni.

  Ansøgningen sendes til

  Learnmark Horsens
  Att. Maria Nielsen
  Stadionsvej 2
  8700 Horsens

  Mrk. Legatet Murermester Chr. J. A. Nilsen og Hustru Dorthea Marie Nielsen f. Goldbechs legat

  Tildelingskriterier

  Disse kriterier kan danne grundlag for tildeling af legatportioner

  Første prioritet gives de personlige tildelinger med følgende kriterier

  • Legatmodtageren skal være elev ved Learnmark Horsens
  • Legatmodtagerens forhold, eventuelt med indstilling/anbefaling fra en af ansøgerens undervisere/studievejledere
  • Legatet skal bruges i forbindelse med
   x) uddannelsens gennemførelse, studierejse til udlandet - gerne i forbindelse med uddannelsen 
   x) udenlandske studerendes ophold på Learnmark Horsens

  Anden prioritet gives udstyr mv.

  Tredje prioritet gives tildelinger til lærere på Learnmark Horsens.

 • Fonden Anne Marie og Morten Nielsens Mindelegat

  Legat til unge tømrere/snedkere og landmænd 

  Fonden Anne Marie og Morten Nielsens Mindelegat, stiftet af afdøde husmand Niels Carl Nielsen, Torp, 8752 Østbirk, udlodder et antal legater a 10.000 kr. til

  • unge landmænd under uddannelse, bosiddende i det tidligere Vejle Amt, som er i økonomisk trang, og som er medlemmer af Vejle Amts Familielandbrug
  • unge tømrere/snedkere under uddannelse, som er i økonomisk trang og har bopæl i det tidligere Vejle Amt.

  Tidligere ansøgere skal søge på ny. 

  Send ansøgning

  Send din ansøgning til

  Fondsbestyrelsen v/advokat Helle Brandt
  Advokatgruppen
  Emil Møllers Gade 41B, 1., 8700 Horsens

  eller

  pr. mail hhb@advokatgruppen.dk

  Husk at skrive din uddannelsesretning og fødselsdato i ansøgningen.

  Ansøgningsfrist

  Ny dato på vej

 • Etatsråd J. C. Haurowitz og hustrus legat

  Formål

  Legatets formål er at give håndværkslærlinge mulighed for at blive indstillet til Etatsråd J. C. Haurowitz og Hustrus legat, som uddeles som opmuntringspræmie i Horsens.

  Målgruppe

  Elever på Learnmark Tech. 

  Modtagere

  Følgende elever har i december 2020 modtaget J. C. Haurowitz og Hustrus legat på 2000 kr.:

  • Helene Irene Riis, tømrerlærling EUX

  • Dennis Jensen, industriteknikerlærling

  • Nicklas Krag Høj, tømrerlærling

  • Rasmus Levring Mikkelsen, murerlærling

 • Sportsbuddy Studielegat

  Sportsbuddy.dk har oprettet Sportsbuddy Legatet, som hvert år uddeles til en studerende, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet. Vi mener, at erfaring uden for landets grænser er meget værdifuldt for alle - både professionelt og privat - og det vil vi gerne støtte. 

  Sportsbuddy er en dansk virksomhed, der forhandler sportsudstyr - herunder aktivitetsure og høretelefoner - på internettet. Virksomheden er repræsenteret på 3 forskellige markeder i Europa. Sportsbuddy blev i sin tid grundlagt af to studerende, som selv har erfaret at Statens uddannelsesstøtte (SU) ikke altid rækker til udgifterne, og legatet er således vores måde at give tilbage til vores mange, unge brugere. 

  Hvem kan søge?

  • Du skal være minimum 18 år gammel.
  • Du skal være dansk, svensk eller norsk statsborger.
  • Du skal være optaget på et dansk studie med en varighed på minimum 2 år.

  Ansøgning

  Legatet uddeles den 1/12. Læs mere om legatet og ansøgningsprocessen her

 • Sinful støtter fremtidens ildsjæle indenfor e-commerce med legat

  Sinful støtter fremtidens ildsjæle indenfor e-commerce med legat

  Legatet kan blandt andet søges af elever på Learnmark Horsens, som drømmer om at starte egen webshop.

  Du kan læse mere om legatet på Sinfuls hjemmeside

  Legatet er på 10.000 kr.

  Ansøgningsfrist: 1. november 2020

 • Bankly

   Du kan søge Banklys legat, hvis du fx søger økonomisk støtte til:

  • Forskningsprojekter
  • Udlandsrejser eller praktik
  • Projekter eller afhandlinger i uddannelsesregi.

  Læs mere på bankly.dk/studielegat

 • Bermann & Rosenberg Media ApS - rejselegat

  Bermann & Rosenberg Medias rejselegat er på 5000 kr. og uddeles én gang årligt.

  Det kan ansøges af studerende, som skal på udlandsophold.

  Ansøg via rejseforsikringsguiden.dk/bermann-rosenbergs-rejselegat/