Ekstra info

OBS

Vær opmærksom på, at vi sender alt post digitalt til din e-boks.
Tjek din postkasse på e-boks.dk

 • Social klausul

  Social klausul sigter på at øge antallet af praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne.

  Learnmark Horsens har en målsætning om, at der i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter i passende størrelser indbygges sociale klausuler, der sigter på at sikre eller øge antallet af uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne.

  Uddannelsesaftaler kan indgås mellem en elev og en virksomhed som enten ordinære uddannelsesaftaler, kombinations-uddannelsesaftaler, korte uddannelsesaftaler eller tillægsaftaler. Delaftaler kan indgås med elever, som er optaget i skolepraktik på en erhvervsskole.

  For at kunne leve op til målsætningen betyder det, at entreprenørerne forpligtes til at sikre, at mindst en af stillingerne, der anvendes til at opfylde entreprisekontrakten med, besættes med én eller flere elever i uddannelsesaftaler og med en samlet varighed på mindst 12 måneder.

  Opfyldes målsætningen ved at besætte stillingen eller stillingerne med flere elever må varigheden af den enkeltes praktikaftale ikke være mindre end 3 måneder. I tilfælde, hvor projektperioden (kontraktperioden) er mindre end 3 måneder, kan varigheden af praktikaftalen ligeledes være mindre end 3 måneder.

 • Leverandør

  Ønsker du at blive leverandør til Learnmark Horsens, kan du kontakte 

  Ralf Jensen
  Servicechef
  M: 42 12 72 29
  E: rj@learnmark.dk

  Learnmark Horsens er medlem af indkøbsfællesskabet IFIRS, hvor alle store udbud går igennem. Læs mere på www.ifirs.dk  

  Nyttige oplysninger

  CVR:  66294110
  EAN: 5798000553941

 • Kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang

   

  Learnmark Horsens er en åben skole, som gerne byder relevante gæster indenfor.

  Til disse hører  de faglige organisationer fra både arbejdsgiver- og lønmodtagerside, som er ansvarlige for de faglige uddannelser Learnmark Horsens udbyder. Dertil har samfundsengagerende ungdomsorganisationer adgang på ungdomsuddannelserne med bidrag, som hænger sammen med skolens vision: Vi danner og talentudvikler til fremtidens erhvervsliv.

  Du skal lave en forudgående aftale med os, før du kommer på besøg. 

  Kontakt sekretariatschef Maria Nielsen for at lave en aftale på

   

  På besøgsdagen skal man henvende sig i receptionen for registrering. Der udleveres et gæsteskilt, som skal bæres under opholdet på skolen. Denne procedure gælder for alle skolens adresser og er både af hensyn til gæsterne og vores elever, studerende, lærlinge og kursister.

  Med dette udgangspunkt bør vi kunne få fornuftige relationer ud af besøgsaktiviteter.

  Kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationer

  Learnmark Horsens tilslutter sig kodekset for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelser.

  Download kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelser (pdf)

  Kodekset er udarbejdet i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Danske Erhvervsskoler, Gymnasieskolernes rektorforening og Dansk Ungdoms Fællesråd.

 • Kantine og smileyrapporter

  På Learnmark Horsens har vi kantine på følgende adresser:

  • Stadionsvej 2 
  • Strandpromenaden 4C
  • Vejlevej 150 

  Smiley-rapporter
  Learnmark Horsens er forpligtet til at vise kopier af Fødevarestyrelsens Smiley-rapporter på hjemmesiden.

  Se kontrolrapporterne med Elitesmileys for skolens kantiner.

 • Cookies

  For at sikre, at du får de mest relevante oplysninger og den bedste service, når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger og data ved hjælp af cookies. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du, at vi gemmer cookies på din computer. 

  Ejeroplysninger

  Learnmark Horsens
  Stadionsvej 2
  8700 Horsens

  T: 88 16 36 00
  E: info@learnmark.dk 
  CVR: 66294110

  Cookies

  En cookie er en tekstfil, der lagres i din browser, for at kunne genkende din computer, din tablet eller din smartphone ved tilbagevendende besøg. I dag bruger næsten alle websites cookies.

  En cookie kan fx indeholde tekst, tal eller en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies. En cookie er ikke et program, og kan ikke indeholde virus.

  Når du benytter learnmark.dk, modtager du automatisk en eller flere cookies. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

  Permanente cookies gemmes som en fil på din enhed i en lang periode. Session cookies placeres kun midlertidigt på din enhed, når du åbner hjemmesiden og forsvinder igen, når du lukker hjemmesiden.

  Sådan bruger vi cookies

  Vi bruger cookies til både at gøre hjemmesiden brugervenlig og til at gøre det muligt at give dig personlige anbefalinger og henvisninger. 

  De indsamlede informationer er anonyme og fortæller ikke, hvem du er. Vi opbevarer alle indsamlede informationer fortroligt.

  Cookies gør ikke skade på din computer og indeholder ikke virus.

  Permanente cookies anvendes

  • for at kunne genkende brugere, når de vender tilbage til hjemmesiden
  • hvis du vil have adgang til lagrede oplysninger
  • for at sikre, du ikke bliver bedt om at udfylde de samme oplysninger flere gange

  Vi (og godkendte tredjeparter) kan anvende følgende ikke-personlige oplysninger fra både permanente cookies og session cookies til statistiske formål:

  • At afgøre, hvilke dele af hjemmesiden der er mest besøgte/populære
  • At overvåge brugen af siden (frekvens og tid)
  • At udføre undersøgelser om din interaktion på hjemmesiden, så dette kan forbedres
  • Google Analytics – genererer statistik om website trafik mv.

  Vi videregiver persondata på baggrund af cookies til tredjeparter til følgende formål:

  • Site Analytics - til tracking af hvilke sider, du besøger
  • Kundeservice/interakting - til at supportere henvendelser fra kundeservice
  • Social media - til at dele/like produkter på Facebook
  • Målretning og frekvensstyring af annoncering 
  • Video - til at understøtte content i form af visuelle produktguides og brugsvejledninger.

  Hjemmesiden anvender cookies fra følgende tredjeparter:

  • Google Analytics
  • Facebook
  • Hubspot

  Sådan sletter du cookies

  Du kan vælge, om du vil acceptere cookies eller ej. Hvis du ønsker at vide, hvornår din enhed modtager en cookie, kan du indstille din browser til at informere dig om det. På den måde har du mulighed for at acceptere eller afvise en cookie. Din enhed kan indstilles til at afvise alle cookies. Du skal være opmærksom på, at ændringer i dine browser-indstillinger kan betyde, at dele af hjemmesiden ikke vil fungere korrekt og optimalt.

  VI BESKYTTER PERSONDATA 

  Hvis du deler personlige informationer med www.learnmark.dk, fx navn, telefonnummer, adresse eller mail, så sikrer vi dem, så de ikke bruges til andet end de nødvendige formål.

  Personoplysninger bruges bl.a. til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Dette kunne fx være ønsket om at blive ringet op på et bestemt telefonnummer eller tilmelding til et nyhedsbrev.

  Det er kun relevante nøglepersoner hos Learnmark Horsens, der har adgang til disse data.

  Vi gemmer ikke personlige data, uden at du har givet samtykke.

  Personlige informationer, der er blev delt med Learnmark Horsens, deles aldrig med tredjepart uden et forudgående samtykke.

  Oplysninger kan dog blive overdraget til tredjeparter uden samtykke, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.

  Ønsker du ikke at anvende cookies

  Hvis du ikke ønsker at anvende cookies, kan du deaktivere cookies i din browser. Du kan læse mere om, hvordan du gør det på følgende links:


  ER DU I I TVIVL – SÅ KONTAKT OS

  Learnmark Horsens
  T: 88 16 36 00 eller E: info@learnmark.dk

  Se vejledning og læs mere om cookies.

 • Databeskyttelsespolitik

  Her kan du læse om, hvordan Learnmark Horsens behandler dine data. Vi tager vores dataansvar alvorligt, og vi sikrer lovlig og transparent databehandling. 

  For at beskytte dine persondata bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er, for at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. I tilfælde af, at vi behandler følsomme persondata, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse og iværksætter passende tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger for at beskytte dine data bedst muligt. 

  Kontaktoplysninger

  Har du spørgsmål til vores behandling af persondata, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder til indsigt eller indsigelse over for vores databehandling, er du velkommen til at kontakte os. Brug din skolemail, når du kontakter os, hvis du er medarbejder eller elev på Learnmark Horsens. 

  • Vedrørende billedmateriale, sociale medier eller hjemmesiden kontakt kommunikationsteamet på E: kommunikation@learnmark.dk
  • Øvrige områder, inkl. kontakt til skolens DPO-team (Data Protection Officer),kontakt sekretariatschef Maria Nielsen på E: maria@learnmark.dk 

  Brug af personoplysninger

  Learnmark Horsens anvender data om dig

  • for at kunne administrere din uddannelse eller dit ansættelsesforhold
  • for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores uddannelsestilbud og andre tjenester, samt i vores kontakt med dig.  

  De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer
  • Følsomme persondata
  • Trafikdata om brug af internettet, læs mere under cookies på denne side
  • Transaktionsdata
  • Unikke numre på netværksenheder. 

  Learnmark Horsens

  • indsamler som hovedregel aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved deltagelse i fx en undersøgelse, tilmelding til et arrangement eller kursus eller som led i din uddannelse eller dit ansættelsesforhold hos Learnmark Horsens
  • kan dog indsamle personoplysninger i forbindelse med sager vedrørende overtrædelse af ordensregler, ansættelsesretlige regler og lignende
  • sammenstiller data i anonymiseret eller pseudonymiseret form med henblik på generel statistik og til brug for uddannelses- og organisationsudvikling
  • indsamler og opbevarer data til specifikke formål. Vi indsamler og opbevarer data for at kunne:
   • administrere din relation til os
   • opfylde lovkrav og overenskomstkrav
   • forbedre vores uddannelser og services
   • tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig.

  Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.


  Vi behandler kun relevante persondata

  Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem vi har brug for til det konkrete formål. 


  Vi behandler kun nødvendige persondata

  Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde de formål, der er defineret ovenfor. Desuden kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data det er nødvendigt for os at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt, uddannelsesaftale eller anden retlig forpligtelse.

  Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

  Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Vi vil også bede dig om at oplyse relevante ændringer i dine data til os. Ændringsoplysninger kan sendes fra din Learnmark-mail til studiesekretæren (hvis du er elev på Learnmark Horsens) eller til lønafdelingen (hvis du er medarbejder på Learnmark Horsens).

  Vi sletter dine persondata, når de ikke længere nødvendige

  Vi sletter eller anonymiserer dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data, med mindre der er lovgivningsmæssige formål, som gør det nødvendigt, at vi gemmer data. 

  Vi videregiver ikke dine persondata

  Vi videregiver personoplysninger til tredjepart, hvis dette er begrundet i lovmæssige krav, eller hvis der er tale om efterforskningsmæssige situationer og revisioner. 

  Learnmark Horsens videregiver følgende kategorier af personoplysninger:

  • Løn- og arbejdstidsoplysninger
  • Oplysninger om fravær og ferie
  • Oplysninger om studieaktivitet, hvis en elev har et uddannelsespålæg, er revalidend mv., hvis vi er forpligtet hertil, eller hvis du har givet samtykke til, at vi kan udlevere de pågældende oplysninger til en myndighed
  • Oplysninger, der vedrører udbetaling af SU som fx. orlov, studieaktivitet, afbrydelse eller afslutning af uddannelsen
  • Oplysninger indsamlet til forskningsprojekter, hvis forskningsprojekterne varetages i et samarbejde med fx en anden uddannelsesinstitution, og hvis du har givet samtykke til dette. 

  Learnmark Horsens videregiver personoplysningerne til følgende kategorier af modtagere:

  • Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med løn- og personaleadministration
  • Kommuner, jobcentre mv.
  • Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
  • Udbetaling Danmark (oplysninger om barsel og sygefraværslængde i forbindelse med refusion)
  • Autoriserede revisionshuse i forbindelse med revision af Learnmark Horsens.

  Learnmark Horsens kan i særlige tilfælde videregive personoplysninger til politiet i tilfælde af politianmeldelse for dokumentfalsk, tyveri, hærværk eller andre strafbare forhold. Personoplysninger videregives også i særlige tilfælde til advokatfirmaer i forbindelse med personale- og studiesager, der kræver særlig juridisk bistand. 

  Beskyttelse af persondata

  Learnmark Horsens sikrer, at personoplysninger bliver opbevaret sikkert og fortroligt. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt, blive ændret og komme uvedkommende til kendskab.

  Vi opbevarer personoplysninger i systemer med begrænset adgang, så kun de relevante medarbejdere på Learnmark Horsens har adgang til personoplysningerne, og der er implementeret tekniske sikringsforanstaltninger i form af blandt andet to-faktorvalidering, back-up, logning og kryptering. 

  Vi tager vare på, at sikkerhed og adgang til personoplysninger løbende kontrolleres. Der foretages desuden en årlig revision af Learnmark Horsens´ informationssikkerhedsniveau via et eksternt, uvildigt revisionsfirma.

  I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for kompromittering af dine data, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

  Brug af cookies

  Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

  Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. 

  Få flere oplysninger om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem på hjemmesiden. 

  Dine rettigheder

  Du

  • har ret til at få adgang til dine persondata
  • har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.
  • kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet

  Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

  Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

  I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

  Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Herefter vurderer vi, om din indsigelse er berettiget. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

  Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

  >>Download databeskyttelsespolitikken (pdf)

 • Chat på learnmark.dk – vi passer på dine oplysninger

  Formålet med chatfunktionen på learnmark.dk er at give dig svar på dine spørgsmål om vores uddannelser så hurtigt som muligt. 

  Chatfunktionen er leveret af  zendesk.com og hubspot.com

  Vi gemmer din chat i systemet i et døgn. 

  Hvis vi aftaler, at vi skal sende dine oplysninger til fx en vejleder, sender vi en kopi af hele chatten via systemet i Zendesk eller Hubspot eller en e-mail videre til rette modtager. 

  OBS: Skriv ikke personfølsomme oplysninger i chatten.

 • Webtilgængelighed

  >> Se webtilgængelighedserklæring for learnmark.dk på digiatliseringsstyrelsens hjemmeside.