Kvalitet - Learnmark Gymnasium HHX

Learnmark Horsens ønsker at gennemføre skolens ydelser med en synlig og defineret kvalitet.

De skal til enhver tid som minimum leve op til forventningerne fra vores brugere og dækker de lovmæssige krav, der findes i Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., samt de krav, der er gældende i bekendtgørelserne på de uddannelser, der gennemføres på Learnmark Horsens.